Mijn favorieten

Klimaatakkoord, wat betekent het voor jou als starter op de woningmarkt

Wat is het klimaatakkoord eigenlijk?
Uit de internationale klimaattop in Parijs volgde in 2015 de door 195 landen getekende ‘Akkoord van Parijs’. Een akkoord met als doel allemaal ons steentje bij te dragen aan het beperken van de opwarming van de aarde. Elk land moet hiervoor eigen nationale maatregelen nemen om de doelstelling, van minder dan 2 graden Celsius opwarming, te behalen. In Nederland is er voor gekozen dit te doen door met elkaar een klimaatakkoord te sluiten.
 
Woningmarkt anno Q3 2018
In het tweede kwartaal van 2018 zijn er bijna 11% minder woningen verkocht. Dat terwijl de gemiddelde prijs is in het afgelopen kwartaal gestegen is naar een recordniveau van maar liefst €288.000, dat is een verhoging van 10,4%!
 
Maar waardoor komt het dat de verkoop daalt en de gemiddelde prijs zo hard stijgt, over zo’n korte periode? Uit het de cijfers van het NVM rapport kunnen we concluderen dat de trends op de Nederlandse woningmarkt doorzetten;
  • Te laag aanbod
  • Grote prijsstijgingen
  • Te weinig nieuwbouw
  • Groeiende vraag
  • Dalende transactieaantallen
Dit heeft voornamelijk te maken met het aanbod van woningen op de woningmarkt. Voornamelijk voor starters is het erg lastig een geschikte woning te vinden. Als we naar de algehele woningmarkt kijken kan er geconcludeerd worden dat deze in veel regio’s zeer krap is, maar kijkende naar starterswoningen is het helemaal erg.
 
Dit grote tekort is voornamelijk te danken aan een gebrek aan doorstroming op de woningmarkt. Gemiddeld staat een woning vandaag de dag nog maar 45 dagen te koop, dat is al weer 16 dagen minder dan een jaar geleden. Hierdoor hebben huiseigenaren die geneigd zijn te willen verhuizen (doorstromen) kans dat ze niet de door hun gewenste woning vinden en toch maar blijven woning waar ze nu wonen en stagneert de noodzakelijke doorstroming. Mede hierdoor komen woningen voor starters minder vaak vrij.
 
Maar wat brengt dit in relatie met het onderwerp, het klimaatakkoord?
Doordat het klimaatakkoord ons er toe zet zowel bestaande als nieuwbouwwoningen te verduurzamen gecombineerd met de operatie om los te komen van het aardgas in woningen, worden veel woningen duurder. In de meeste gevallen treft dit de starters en woningzoekende met een kleine beurs het hard.