Mijn favorieten

Uw woning verkopen

Uw woning in de verkoop! En dan? Hieronder volgt een stappenplan. Graag leggen wij u alles in een persoonlijk gesprek uit.

Opstart verkoopprocedure
Om de verkoopprocedure op te kunnen starten ontvangen wij graag het volgende van u:
 • De eigendomsakte
 • Legitimatiebewijzen
 • Bouwtekeningen
 • Andere ter zake zijnde bescheiden. Welke dat zijn blijkt uit het verkoopgesprek
U en wij ondertekenen een zogeheten `opdracht tot dienstverlening'. Hierin worden de afspraken tussen u en ons vastgelegd. Daarna wordt uw woning gefotografeerd en wordt de (concept)verkoopbrochure opgemaakt. Wanneer u tevreden bent over de brochure, wordt de woning in de verkoop gezet. Dit gebeurt op de manier zoals besproken in het verkoopgesprek.

Verkoopgesprek
De verkoop van een woning begint met een verkoopgesprek. Als u ons uitnodigt voor een verkoopgesprek dan leggen wij u onze werkwijze uit en bepalen samen met u de verkoopstrategie.Bezichtigingen
 • Geïnteresseerden zullen eerst bij ons een verkoopbrochure aanvragen. Naar aanleiding daarvan zullen zij al dan niet om een bezichtiging vragen.
 • In overleg met u wordt het tijdstip van de bezichtiging vastgelegd.
 • Wij zullen de kijker rondleiden in uw woning.
 • Na de bezichtiging laten wij een notitie achter. Zo weet u meteen de eerste reactie van de kijkers.
 • Bij een positieve reactie gaat de kijker wellicht een bod doen!

Onderhandelingen
Wanneer de kandidaat-koper naar aanleiding van de bezichtiging de woning wil
kopen, zal hij een bod doen. Wij zullen contact met u opnemen, het bod overleggen en uw reactie bepalen. Over het algemeen zijn de volgende reacties mogelijk:
 • U wijst het bod af
 • U gaat met de kandidaat-koper in onderhandeling
 • U accepteert het bod van de kandiaat-koper.
De onderhandelingen kunnen nu uitlopen op niets… of op de verkoop van uw woning!

Afhandeling
Terwijl u geniet van de verkoop, maken wij deze officieel in de vorm van een koopakte. In dit document worden alle afspraken vastgelegd. Deze koopakte wordt vervolgens zowel door u als de kopers ondertekend.

Na het tekenen treden drie bedenkdagen in werking. De koper heeft, indien hij een natuurlijke persoon is en niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf, gedurende deze dagen het recht de koop te ontbinden. De drie dagen gaan in op de eerste dag nadat de koper de door beide partijen getekende akte heeft ontvangen. Het weekend telt als één dag.

Andere ontbindende voorwaarden gaan in vanaf de dag van mondeling akkoord. Binnen een maand na mondelinge overeenkomst dient de koper tot zekerheid van zijn nakoming een bankgarantie of waarborgsom van 10% van de koopsom te stellen respectievelijk te storten.

Notaris
De sleutel van uw oude woning geeft u bij het transport aan de kopers. Dit transport zal op of rond de dag, die is afgesproken bij het sluiten van de koop, zijn, tenzij partijen anders overeen zijn gekomen. De precieze datum en tijd van dit transport wordt door de notaris ingepland.

Vlak voor het transport lopen we met u en de koper(s) nogmaals door de woning. We checken of alles in orde is en noteren de laatste meterstanden. Vervolgens gaan we naar de notaris. Hier tekenen u en de koper(s) de leveringsakte en geeft u de sleutels. U bent dan klaar en zal vertrekken. De koper(s) zullen nog bij de notaris blijven en, afhankelijk van de situatie, tevens de hypotheekakte, samenlevingscontract, testament, e.d. tekenen.

Na ondertekening is de verkoop officieel en zal in de registers worden ingeschreven! U heeft nu uw woning verkocht.Waar moet u nu nog meer aan denken? Lees het in de verhuis-checklist van Rücker Raaijmakers Makelaardij!